Đầu báo khói quang học địa chỉ

Mã sản phẩm: ALK-V
ID: 30547
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Ạnh