công trình

NHÀ MÁY HYOSUNG 
Quảng Nam

NHÀ MÁY TÂN HIỆP PHÁT 
Quảng Nam