THÔNG TIN DỰ ÁN

HÌNH ẢNH

CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Tên dự án: HYOSUNG QUẢNG NAM CO., LTD.

2. Địa điểm: Lô D6, khu công nghiệp Tam Thăng, Thăng Bình, Quảng Nam

3. Nội dung thi công: Thiết kế lắp đặt các hạng mục:

  • Hệ thống báo cháy tự động
  • Hệ thống chữa cháy tự động – Vách tương & Ngoài nhà
  • Hệ thống màn nước ngăn cháy
  • Sơn chông cháy 120 phút (nâng bậc chịu lửa từ cấp 4 lên cấp 1)
  • Hệ thống chông sét trực tiếp
  • Hệ thống Camera quan sát & bảo vệ
  • Hệ thống âm thanh thông báo
  • Hệ thống đèn Exit & Đèn chiêu sang sự cố
  • Hệ thống đèn báo không
  • Bảng hiệu an toan lao động & giao thông
  • Xe chữa cháy chuyên dùng
  • Hệ thống cửa chông cháy
  • Sàn nâng kỹ thuật (mica).

4. Thời gian thi công: Từ 03/2019 đến nay