Trung tâm báo cháy thường HOCHIKI 8-64 KÊNH HCP-1000SERIES

Mã sản phẩm: HCP-1000 Series
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Canada