Đế đầu báo DB2004 Aritech

Mã sản phẩm: DB2004
Hãng sản xuất: UTC
Xuất xứ: Trung Quốc