Đầu báo khói quang địa chỉ Aritech

Mã sản phẩm: DP2061N
Hãng sản xuất: UTC
Xuất xứ: Trung Quốc