High Velocity Spray Nozzle(1 Inch)

Mã sản phẩm: HV-HB Brass
Hãng sản xuất: HD Fire Protect
Xuất xứ: Ấn Độ
Danh mục: