THÔNG TIN DỰ ÁN

HÌNH ẢNH

CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Tên dự án: VINA KRAFT PAPER CO., LTD.

2. Địa điểm: Lô D-6A-CN KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương

3. Nội dung thi công: Thiết kế lắp đặt các hạng mục:

    • Hệ thống báo cháy tự động
    • Hệ thống cấp nước chữa cháy
    • Hệ thống màn nước ngăn cháy
    • Hệ thống chữa cháy tự động

4. Thời gian thi công: Từ 05/2008 đến 08/2009