THÔNG TIN DỰ ÁN

HÌNH ẢNH

CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Tên dự án: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

2. Địa điểm: 79 Đường Hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM

3. Nội dung thi công: Thiết kế lắp đặt các hạng mục:

  • Hệ thống phòng cháy chữa cháy
  • Hệ thống chống sét trực tiếp
  • Hệ thống Camera quan sát & Bảo vệ
  • Hệ thống tổng đài điện thoại nội bộ
  • Hệ thống tăng áp buồn thang
  • Hệ thống chữa cháy

4. Thời gian thi công: Từ 04/2001 đến 02/2012