HÌNH ẢNH

chi tiết dự án

1. Tên dự án: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH ĐỒNG NAI

2. Địa điểm: 85 Đường 30/4, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

3. Nội dung thi công: Thiết kế lắp đặt các hạng mục:

  • Hệ thống phòng cháy chữa cháy
  • Hệ thống chống đột nhập
  • Hệ thống chống sét trực tiếp
  • Hệ thống mạng cáp điện thoại
  • Hệ thống mạng máy tính
  • Hệ thống điện
  • Máy phát điện dự phòng
  • Hàng rào và cửa cổng

4. Thời gian thi công: Từ 02/2004 đến 12/2004