THÔNG TIN DỰ ÁN

HÌNH ẢNH

CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Tên dự án: KHU ĐIỀU DƯỠNG DU LỊCH VŨNG TÀU

2. Địa điểm: Phường Tam Thắng, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

3. Nội dung thi công: Thiết kế lắp đặt các hệ thống:

    • Báo cháy tự động
    • Cấp nước chữa cháy
    • Chống sét trực tiếp
    • Tổng đài điện thoại nội bộ

4. Thời gian thi công: Từ 09/2004 đến 05/2006