THÔNG TIN DỰ ÁN

HÌNH ẢNH

CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Tên dự án: TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN GEM CENTER

2. Địa điểm: 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung thi công: Thiết kế – Lắp đặt các hạng mục:

    • Hệ thống báo cháy tự động
    • Hệ thống chữa cháy tự động
    • Hệ thống đèn Exit & Đèn chiếu sáng sự cố
    • Hệ thống chống sét đánh thẳng

4. Thời gian thi công: Từ 2018 đến 2019