THẨM DUYỆT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

1. Quy trình thẩm duyệt PCCC đúng quy định mới 2021

Thẩm duyệt PCCC là một trong số những công việc thuộc yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở theo Nghị Định 136/2020/NĐ-CP. Việc thẩm duyệt thiết kế PCCC phải do đơn vị tư vấn thiết kế có đủ năng lực và tư cách pháp nhân thực hiện, sau đó phải được cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt, nghiệm thu. Công tác thẩm duyệt PCCC, hồ sơ dự án và thiết kế, dự án, công trình hay hạng mục công trình khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng phải có thiết kế về PCCC do cơ quan có đủ năng lực thiết kế và phải được thẩm duyệt PCCC trước khi thi công.

 

2. Quy trình thực hiện thẩm duyệt thi công PCCC

Bước 1: Khi muốn tiến hành xây dựng một hệ thống PCCC, bạn cần tìm một công ty chuyên nghiệp, có năng lực chuyên nghành. Có tư cách pháp nhân để tư vấn, khảo sát, thực hiện báo giá cho toàn bộ dự án PCCC.

Bước 2: Căn cứ vào tình hình thực tế, quy mô, yêu cầu của chủ đầu tư, đơn vị thiết kế sẽ cho ra bản vẽ thiết kế PCCC cho toàn bộ công trình.

Bước 3: Nhận bản thiết kế thì thông thường đơn vị tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với cơ quan quản lý nhà nước về PCCC để trình thẩm duyệt PCCC trên bản vẽ xem có đúng, đủ theo quy định của pháp luật về yêu cầu PCCC hay không.

Bước 4: Nếu thủ tục thẩm duyệt đạt yêu cầu thì cơ quan quản lý nhà nước sẽ cấp giấy phép chứng nhận thẩm duyệt PCCC đạt yêu cầu. Lúc đó chủ quản công trình sẽ mời thầu đơn vị chuyên về thi công PCCC để thực hiện công trình. Đơn vị tư vấn giám sát có thể được thuê để giám sát thi công công trình họ đã thiết kế.

Bước 5: Sau khi thi công xong thì đơn vị chủ đầu tư sẽ lập hồ sơ đề nghị cơ quan PCCC nghiệm thu công trình đã thực hiện xong. Nếu đạt yêu cầu thì coi như đã hoàn thiện cơ bản về thi công PCCC.

 

3. Thời hạn giải quyết thẩm duyệt PCCC

  • Dự án thiết kế quy hoạch: Không quá 10 ngày làm việc.
  • Thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; Không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C.
  • Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A; Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và C.
  • Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: Không quá 05 ngày làm việc. Phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C nêu trên được thực hiện theo quy định của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

4. Đối tượng thực hiện thẩm duyệt PCCC

Chủ đầu tư các dự án, công trình quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2021 của Chính phủ nhưng không thuộc đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại cấp Trung ương, và những dự án, công trình theo ủy quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

 

5. Cơ quan thực hiện thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy

Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh là đơn vị có chức năng thẩm duyệt các dự án PCCC tại địa phương đó.

 

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính về thẩm duyệt PCCC

Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC và đóng dấu “ĐÃ THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY” vào các bản vẽ hoặc văn bản trả lời về giải pháp PCCC đối với thiết kế cơ sở, dự án thiết kế quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng công trình.