THÔNG TIN DỰ ÁN

HÌNH ẢNH

CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Tên dự án: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2. Địa điểm: 66-68 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung thi công: Cung cấp lắp đặt:

    • Cửa chống cháy 120 phút
    • Kính chống cháy 60 phút
    • Tường ngăn cháy 150 phút
    • Sơn chống cháy 120 phút
    • Cầu thang sắt thoát hiểm

4. Thời gian thi công: Từ 2007 đến 2010