THÔNG TIN DỰ ÁN

HÌNH ẢNH

CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Tên dự án: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2. Địa điểm: 45-47 Bến Chương Dương, Quận 1, TP. HCM

3. Nội dung thi công: Thiết kế lắp đặt các hạng mục:

    • Hệ thống Camera quan sát & Bảo vệ
    • Hệ thống phòng cháy chữa cháy

4. Thời gian thi công: Từ 07/2010 đến 10/2010