THÔNG TIN DỰ ÁN

hình ảnh

CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Tên dự án:

  • SAMSUNG BẮC NINH (SDIV)
  • SAMSUNG THÁI NGUYÊN (SEVT)
  • SAMSUNG TP.HCM (SEHC)

2. Địa điểm:

  • Khu công nghiệp Yên Phong I, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
  • Khu Công Nghiệp Yên Bình, Đồng Tiến,, Phổ Yên, Thái Nguyên
  • Đ. D2, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung thi công: Thiết kế lắp đặt các hạng mục:

  • Hệ thống phòng cháy chữa cháy

4. Thời gian thi công: Từ 07/2013 đến 2016