Simple Sale Slider

Featured Products Slider

Best Selling Products

Mã sản phẩm: U5SV-120/4T
ID: 30622
Hãng sản xuất: Pentax
Xuất xứ: Ý

Mã sản phẩm: MFZ4
Hãng sản xuất: DRAGON
Xuất xứ: Việt Nam
Xem Catalogue tại đây

Mã sản phẩm:  RPP-ABW
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Nhật

Mã sản phẩm: DB2002U
Hãng sản xuất: UTC
Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: IG - Bronze material
Hãng sản xuất: HD Fire Protect
Xuất xứ: Ấn Độ

Mã sản phẩm:  DCP-FRCMA/-I
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Mỹ

Mã sản phẩm: I-9602LW
ID: 30446
Hãng sản xuất: GST
Xuất xứ: Trung Quốc

Lookbook style

Lookbook style 2

Mã sản phẩm: ESE-60-SS
Hãng sản xuất: LPI
Xuất xứ: Úc
 

Mã sản phẩm: LIVA AX 210
Hãng sản xuất: LIVA Group
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Grid Style

Masonery Style

Số hiệu sản phẩm: 1001 Khái niệm: 1001 Epoxy Topcoat là loại sơn phủ epoxy hoàn thiện hai lớp bảo vệ đa dụng có nguồn gốc nhựa Epoxy. Mục đích sử dụng: Sơn phủ ngoài dùng cho các sản phẩm làm từ xi măng, cầu, ống thép, cấu trúc của nhà máy, nhà xưởng, cấu kiện xây dựng.

Số mô hình: FM-1000 Loại: FM-1000 Chống cháy cho kết cấu thép loại siêu mỏng và CB kết hợp sản xuất màu acrylic phối hợp với đặc tính và tinh chất vật liệu chống cháy, có tác dụng chịu lửa. Khi gặp lửa hoặc nhiệt, lớp sơn này sẽ phồng lên và tạo ra lớp bọt khí để phong tỏa chặt chẽ ngăn cháy, giảm tốc độ tăng nhiệt độ nhanh chóng của kết cấu thép, đồng thời có thể bảo vệ kết cấu thép, nguy hiểm sẽ co lại.

Cấu hình tổng đài Panasonic KX-TDA600 16 trung kế – 256 máy nhánh. Xem Catalogue

Mã sản phẩm: MFTZ35
Hãng sản xuất: DRAGON
Xuất xứ: Việt Nam
Xem Catalogue tại đây

Mã sản phẩm: MTT24
Hãng sản xuất: DRAGON
Xuất xứ: Việt Nam
Xem Catalogue tại đây

Mã sản phẩm: MT3
Hãng sản xuất: DRAGON
Xuất xứ: Việt Nam
Xem Catalogue tại đây

Mã sản phẩm: MFZ8
Hãng sản xuất: DRAGON
Xuất xứ: Việt Nam
Xem Catalogue tại đây

Mã sản phẩm: MFZ4
Hãng sản xuất: DRAGON
Xuất xứ: Việt Nam
Xem Catalogue tại đây

Mix and match styles

Số hiệu sản phẩm: 1001 Khái niệm: 1001 Epoxy Topcoat là loại sơn phủ epoxy hoàn thiện hai lớp bảo vệ đa dụng có nguồn gốc nhựa Epoxy. Mục đích sử dụng: Sơn phủ ngoài dùng cho các sản phẩm làm từ xi măng, cầu, ống thép, cấu trúc của nhà máy, nhà xưởng, cấu kiện xây dựng.

Số mô hình: FM-1000 Loại: FM-1000 Chống cháy cho kết cấu thép loại siêu mỏng và CB kết hợp sản xuất màu acrylic phối hợp với đặc tính và tinh chất vật liệu chống cháy, có tác dụng chịu lửa. Khi gặp lửa hoặc nhiệt, lớp sơn này sẽ phồng lên và tạo ra lớp bọt khí để phong tỏa chặt chẽ ngăn cháy, giảm tốc độ tăng nhiệt độ nhanh chóng của kết cấu thép, đồng thời có thể bảo vệ kết cấu thép, nguy hiểm sẽ co lại.

Cấu hình tổng đài Panasonic KX-TDA600 16 trung kế – 256 máy nhánh. Xem Catalogue

Mã sản phẩm: MFTZ35
Hãng sản xuất: DRAGON
Xuất xứ: Việt Nam
Xem Catalogue tại đây

Mã sản phẩm: MTT24
Hãng sản xuất: DRAGON
Xuất xứ: Việt Nam
Xem Catalogue tại đây

Mã sản phẩm: MT3
Hãng sản xuất: DRAGON
Xuất xứ: Việt Nam
Xem Catalogue tại đây

Mã sản phẩm: MFZ8
Hãng sản xuất: DRAGON
Xuất xứ: Việt Nam
Xem Catalogue tại đây

Mã sản phẩm: MFZ4
Hãng sản xuất: DRAGON
Xuất xứ: Việt Nam
Xem Catalogue tại đây