Sơn lót Rainbow

Số hiệu sản phẩm: 1001
Khái niệm: 1001 Epoxy Topcoat là loại sơn phủ epoxy hoàn thiện hai lớp bảo vệ đa dụng có nguồn gốc nhựa Epoxy.

Mục đích sử dụng: Sơn phủ ngoài dùng cho các sản phẩm làm từ xi măng, cầu, ống thép, cấu trúc của nhà máy, nhà xưởng, cấu kiện xây dựng.