Đế đầu báo DB2002U Aritech

Mã sản phẩm: DB2002U
Hãng sản xuất: UTC
Xuất xứ: Trung Quốc