Đầu báo gas địa chỉ GST

Mã sản phẩm: I-9602LW
ID: 30446
Hãng sản xuất: GST
Xuất xứ: Trung Quốc