THÔNG TIN DỰ ÁN

HÌNH ẢNH

CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Tên dự án: SAI GON PAPER CO., LTD.

2. Địa điểm: KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Nội dung thi công: Thiết kế lắp đặt các hạng mục:

    • Hệ thống báo cháy tự động
    • Hệ thống cấp nước chữa cháy
    • Hệ thống chữa cháy tự động
    • Trang thiết bị chữa cháy tại chỗ
    • Hệ thống chống sét đánh thẳng

4. Thời gian thi công: Từ 07/2011 đến 09/2012