THÔNG TIN DỰ ÁN

HÌNH ẢNH

CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Tên dự án: NHÀ MÁY CHOCHEN VIỆT NAM

2. Địa điểm: KCN Mỹ phước II, Bến Cát, Bình Dương

3. Nội dung thi công: Thiết kế lắp đặt các hạng mục:

    • Hệ thống cấp nước chữa cháy
    • Hệ thống báo cháy tự động
    • Hệ thống màn nước ngăn cháy
    • Hệ thống chống sét trực tiếp

4. Thời gian thi công: Từ 04/2007 đến 09/2009