THÔNG TIN DỰ ÁN

HÌNH ẢNH

CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Tên dự án: LÔ A – CHUNG CƯ TÂN TẠO 1

2. Địa điểm: Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. HCM

3. Nội dung thi công: Thực hiện các hạng mục:

  • Hệ thống báo cháy tự động
  • Hệ thống cấp nước chữa cháy
  • Hệ thống chữa cháy tự động
  • Hệ thống màn nước ngăn cháy
  • Hệ thống tạo áp buồng thang bộ
  • Hệ thống chống sét trực tiếp

4. Thời gian thi công: Từ 09/2010 đến 09/2012