THÔNG TIN DỰ ÁN

HÌNH ẢNH

CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Tên dự án: CÁC KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

2. Địa điểm: Nguyễn Tất Thành, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

3. Nội dung thi công: Thiết kế lắp đặt các hạng mục:

    • Hệ thống chống sét

4. Thời gian thi công: Từ 2002 đến 2014