THÔNG TIN DỰ ÁN

HÌNH ẢNH

CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Tên dự án: KHÁCH SẠN SAMMY ĐÀ LẠT

2. Địa điểm: Số 1, Lê Hồng Phong, phường 4, Thành phố Đà Lạt

3. Nội dung thi công: Lắp đặt các hạng mục:

    • Hệ thống phòng cháy chữa cháy

4. Thời gian thi công: Từ 09/2007 đến 10/2009