THÔNG TIN DỰ ÁN

HÌNH ẢNH

CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Tên dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN TOP AMERICAN VIỆT NAM

2. Địa điểm: G-B4, đường NA1, Mỹ Phước 2, Bình Dương, Việt Nam

3. Nội dung thi công: Thiết kế lắp đặt các hạng mục:

    • Hệ thống chữa cháy
    • Hệ thống chống sét
    • Hệ thống tổng đài nội bộ
    • Hệ thống An ninh & Camera quan sát

4. Thời gian thi công: Từ 09/2008 đến 01/2010