THÔNG TIN DỰ ÁN

HÌNH ẢNH

CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Tên dự án: CHUNG CƯ TDH TRƯỜNG THỌ

2. Địa điểm: Số 36A, Đường số 4, Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM 

3. Nội dung thi công: Cung cấp lắp đặt:

    • Cửa chống cháy 120 phút
    • Kính chống cháy 60 phút
    • Tường ngăn cháy 150 phút
    • Sơn chống cháy 120 phút
    • Cầu thang thoát hiểm

4. Thời gian thi công: Từ 2007 đến 2010