THÔNG TIN DỰ ÁN

HÌNH ẢNH

CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Tên dự án: BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TP.HCM

2. Địa điểm: Đ. Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung thi công: Thiết kế lắp đặt các hạng mục:

  • Hệ thống báo cháy tự động
  • Hệ thống bảng chỉ dẫn – Exit và Đèn chiếu sáng sự cố
  • Hệ thống chống sét trực tiếp
  • Hệ thống chống sét lan truyền
  • Hệ thống mạng máy tính
  • Hệ thống Camera quan sát – Bảo vệ và giảng dạy
  • Hệ thống mạng cáp điện thoại và tổng đài điện thoại nội bộ

4. Thời gian thi công: Từ 09/1999 đến 10/2009